Vi levererar stugan,

du väljer utsikten

Aistija-timmerhusen i storlek S och M levereras som färdiga byggnader. Storleken L levereras som två separata moduler. Kunden ansvarar för tomtens framkomlighet.

Detta krävs för en lyckad leverans:

  • En bärkraftig och tillräckligt bred väg. Lasten är tung, så vägen måste ha en transportbredd på 6 meter. 
  • Fordonet ska kunna köra fram till omedelbar närhet av byggplatsen.

Vår transportpartner har god kännedom om vägnätet fram till den närmaste huvudvägen, inklusive broar, tunnlar och planfria korsningar. I tveksamma fall rekommenderar vi att vägen kartläggs i förväg i samarbete med transportören och Aistija Oy.

Vanliga frågor

Den typiska produktions- och leveranstiden är 6 månader från beställningen. Bygget påbörjas när köpebrevet är undertecknat och reservationsavgiften är betald.

Kunden ansvarar för grundarbetet och stugans VVS-beredskap, enligt ritningar.

Aistija Oy tillhandahåller golv- och fasadritningar av villan samt grundkonstruktionsanvisningar för ansökan om bygglov. Dessutom behöver kunden en mästerdesigner som ska placera byggnaden på platsen.